آیین اختتامیه مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ۹ کشور، ۱۱بهمن ماه، (فردا)ساعت ۱۲/۳۰، تالار دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.