آیین افتتاحیه سالن ورزشی مرحوم پروفسور محمدرضا حامدی نیا، با حضور معاون مدیرکل سازمان تربیت بدنی امور دانشجویان وزارت علوم

زمان: سه شنبه ۱۴ آبان ماه

مکان: دانشگاه حکیم سبزواری، سالن ورزشی شماره۳