آیین افتتاحیه ششمین سمینار ملی آنالیز هارمونیک و کاربردها فردا ۱۱ بهمن ماه در تالاراستاد شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

برنامه جامع سمینار

برنامه سخنرانی ها