مراسم افتتاحیه اولین دوره مسابقات دارت کارکنان زن دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

کارکنان زن دانشگاه های استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان در قالب  تیم های ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه سمنان، دانشگاه شاهرود، دانشگاه بیرجند، دانشگاه دامغان، دانشگاه اسفراین و دانشگاه حکیم سبزواری در این رقابت ها حضور دارند.

گفتنی است رقابت ها در دو روز برگزار می شود که روز نخست مسابقات به صورت انفرادی و روز دوم مسابقات به صورت دوبل برگزار خواهد شد و در پایان دو روز تیمی که بیشترین امتیازات را در جمع بندی کلی کسب کند به عنوان قهرمان این دوره از مسابقات شناخته می شود.