‘ششمین همایش ملی آنالیز هارمونیک و کاربردها’ با همکاری انجمن ریاضی ایران و دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری روز چهارشنبه طی مراسمی با حضور استادان و صاحبنظران رشته ریاضی از دانشگاههای کشور در سبزوار آغاز شد.

دبیرعلمی همایش آنالیز هارمونیک و کاربردها در این مراسم گفت: در این همایش با هدف ارائه آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎیﻋﻠمی اﺳﺘﺎدان و دانشجویان ﻣﺤﻘﻖ در حوزه آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎرﻣﻮﻧﻴـک ۷۴ مقاله به دبیرخانه ارائه شد.
دکترعلی اکبر عارفی جمال افزود: این همایش می تواند به حل مسائلی در حوزه فیزیک و مهندسی کمک شایانی نماید و موجب بالندگی ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻳﺎﺿﻴﺎت شود. اطلاع محققان از آخرین پیشرفتهای آنالیز هارمونیک در کشور و تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دیگر اهداف همایش است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این همایش گفت: ریاضی از رشته های سخت و پایه در بیشترعلوم است که در همه رشته ها و حوزه های فناوری کاربرد دارد.
عبدالرسول پورعباس افزود: امروز تدریس رشته ریاضی نیاز به تحول دارد که باید از پایه دبستان و مقطع دبیرستان و با استفاده از روشهای کاربردی آن را تقویت کرد. آموزش رشته ریاضی در آموزش پرورش و دانشگاهها با بهره از فناوریها نوین و نرم افزارهای کامپیوتری به درک بهتر استدالال و برهانهای ریاضی کمک می کند.


‘ششمین همایش ملی آنالیز هارمونیک و کاربردها’ به مدت ۲ روز در سبزوار ادامه دارد