آیین افتتاحیه ی مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.