به مناسبت هفته آموزش و روز معلم آیین بزرگداشت اساتید حق التدریس و حق التعلیم دانشگاه حکیم سبزواری با حضور رئیس و مسئولان دانشگاه برگزار شد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با تبریک هفته آموزش به اساتید حق التدریس و حق التعلیم دانشگاه گفت: انتظار ما این هست که اعضای مدرس حق التدریس و حق التعلیم دانشگاه را خانه خود بداند و مانند گذشته در جهت ارتقای دانشگاه تلاش داشته باشند.

دکتر علی اصغر مولوی با اشاره به اینکه کیفیت آموزش در سال های اخیر با گسترش بی رویه مراکز آموزش عالی( بیش از ۲۸۰۰ موسسه و دانشگاه آموزش عالی) ضربه جدی خورده است، افزود: باید تلاش خود را در راستای ارتقای کیفیت آموزش متمرکز کنیم.

وی از اساتید حق التدریس و حق التعلیم خواست در کارهای پژوهشی مشارکت داشته باشند.

دکتر مولوی افزود: اعضای مدرس می توانند به صورت مشارکتی با اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و یا سایر دانشگاه های داخل و خارج از کشور در پروژه های پژوهشی و یا طرح های ارتباط با صنعت به عنوان همکار مشارکت داشته باشند و از حق التشویق که دانشگاه در نظر گرفته است استفاده کنند.

رئیس دانشگاه در ادامه با تاکید بر اهمیت موضوع مدیریت سبز در محیط دانشگاه، اظهار داشت: وضعیت را باید همه درک کنیم شرایط محیط زیست بحرانی است و باید آموزش و فرهنگ سازی در راستای مصرف انرژی و حفظ محیط زیست را در دانشگاه و برای نسل جوان تبیین کنیم.

پیش از این سخنرانی مسئول دفتر نهاد رهبری و معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سخنرانی پرداختند. در ادامه برنامه جلسه پرسش و پاسخ بین مدرسان حق التدریس و حق التعلیم دانشگاه با دکتر مولوی، رئیس دانشگاه، دکتر معین فرد، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی  و دکتر تسنیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه برگزار شد.

در پایان این آیین از اساتید برتر حق التدریس دانشگاه تقدیر شد.

اساتید حق التدریس برتر:زهرا بهرامیان، مریم عبادی،مریم رباط سرپوشی، زهرا مکارم، خانم دکتر زهره نوروزی، سمیرا سادات حسینی، سیمین حدادیان، حسین قلعه نوی، اشرف انارکی

مدرس حق التعلیم برتر: فائزه ناصرخانی