مراسم بزرگداشت هفته آموزش و گرامیداشت روز استاد و تجلیل از اساتیدبرتر، مدرسان نمونه و دانشجویان ممتاز آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه، دانشجویان و همکاران در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.