آیین تجلیل از دانشجویان استعداد درخشان ورودی۹۶ دانشگاه حکیم سبزواری با حضور رئیس و مسئولین دانشگاه برگزار شد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این مراسم گفت: معتقدم عامل نخستی که سبب می شود از دانشگاهی به عنوان دانشگاه شاخص نام برده شود، داشتن دانشجویان فعال، پژوهشگر و مطالبه گر و پس از آن دارا بودن اعضای هیات علمی پرتجربه و با پتاسنیل علمی و با انگیزه است.

دکتر علی اصغر مولوی ادامه داد: انتظاری که ما به عنوان مسئولین دانشگاه از شما و دیگر دانشجویان داریم، این است که دغدغه مند باشید، محیط دانشگاه را تبدیل به محیط علمی و پژوهشی کنید و  فعالیت های علمی و پژوهشی را جزء اولویت های خود قرار دهید.

وی افزود: امیدواریم همانطور که  امروز بهترین ها، دانشگاه حکیم سبزواری را برای تحصیل انتخاب کردند و  به این دانشگاه  آمدند، ما نیز در آینده بهترین ها را به جامعه تحویل دهیم.
گفتنی است مراسم تجلیل از دانشجویان استعداد درخشان ورودی۹۶ دانشگاه حکیم سبزواری در  راستای اجرای صورتجلسه ارائه تسهیلات به دانشجویان استعداد درخشان دانشجویان حکیم سبزورای برگزار شد و طی  این مراسم از ۳۷ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۵ دانشجوی دکتری  استعداددرخشان با دادن هدایایی تجلیل شد.
[foogallery id=”3183726″]