آیین تقدیر از رئیس سابق مرکز مشاوره وآغاز به کار رئیس جدید این مرکز و مدیرجدید کلینیک درمانی دانشگاه حکیم سبزواری باحضور معاونین،مدیران وتعدادی از همکاران دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه طی این مراسم از زحمات دکتر نامنی رئیس سابق مرکز مشاوره دانشگاه تقدیر شد همچنین دکتر رمضانی به عنوان رئیس جدید این مرکز و مهندس کیخسروی به عنوان مدیر کلینیک دانشگاه معارفه شدند.