آیین تکریم دکتر علی اصغر علوی رئیس سابق و معارفه  دکتر حمیدرضا عزت پور رئیس جدید دانشکده فنی و مهندسی فناوری‌های نوین حضرت زینب(س) سبزوار با حضور دکتر محمد علی زنگنه اسدی رئیس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری، معاون اداری و مالی و برخی از مدیران و همکاران دانشگاه برگزار شد.