با حضور دکتر زنگنه اسدی سرپرست دانشگاه و برخی از مسئولان دانشگاه و اعضای هیات علمی، آیین تکریم دکتر احمد حاجی پور رئیس سابق دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و معارفه دکتر رحیم ایلدرآبادی سرپرست جدید این دانشکده برگزار شد.