با حضور دکتر زنگنه اسدی سرپرست و برخی مسولین دانشگاه آیین تکریم دکتر غلامعلی فرزی مدیریت سابق همکاری های علمی، بین المللی و دانشجویان خارجی و معارفه دکتر حامد سرکرده، سرپرست جدید مدیریت همکاری‌های علمی، بین‌المللی و دانشجویان غیرایرانی برگزار شد.