در جلسه شورای دانشگاه آیین تکریم و معارفه معاون پژوهش و فناوری، رئیس گروه نوآوری،کارآفرینی و استعدادهای درخشان و مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی برگزار شد.

در جلسه شورای دانشگاه که شب گذشته در محل سالن اجتماعات دفتر ریاست برگزار شد از زحمات دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی معاون سابق پژوهش و فناوری دانشگاه تقدیر و دکتر علی خوش سیما به عنوان معاون جدید پژوهش و فناوری دانشگاه معارفه شد.

همچنین در این جلسه از زحمات دکتر عیسی کهن رییس سابق گروه نوآوری، کارآفرینی و استعدادهای درخشان دانشگاه تقدیر و دکتر علی برزنونی به عنوان رئیس جدید گروه نوآوری،کارآفرینی و استعدادهای درخشان”دانشگاه معارفه شد.

در ادامه این جلسه از دکتر علی خوش سیما مدیر سابق همکاری های علمی و بین المللی تقدیر و دکتر صدیقه نصری فخرداود به عنوان “مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی” معارفه شد.