آیین معارفه مدیرفرهنگی واجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری و مدیر دفتر ریاست دانشگاه  و جمعی از همکاران حوزه فرهتگی و اجتماعی برگزارشد.
در این مراسم  دکتر حسن صیانتی،سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی  ضمن تبریک به دکترشادنیا به عنوان حضور ایشان در سمت مدیر فرهنگی و دانشجویی ،ابزارداشت: ادغام دوحوزه فرهنگی و دانشجویی گرچه حجم سنگین کاری رو برعهده همکاران می گذارد اما می توانیم با استفاده از ظرفیت،پتانسیل و تجارب مدیریتی دکترشادنیا ،شاهد تحولاتی موثر در  این حوزه باشیم.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی با اشاره به وسعت کاری حوزه های فرهنگی و اجتماعی افزود:آموزش و پرورش باید در بطن کاری دو حوزه نهادینه باشد بطوری که دانشجویان علاوه بر گذراندن مقاطع علمی و تحصیلی در امر آموزش و پرورش درمحیط دانشگاه به رشد و تعالی که جامعه از آن توقع دارد رسیده باشند که این امر با تلاش و همفکری متصدیان فرهنگی دانشگاه به سرانجام خواهدرسید.
در ادامه این جلسه،دکترشادنیا نیز به اهمیت کار فرهنگی در دانشگاه  اشاره کرد و گفت: مسئولین فرهنگی باید با غنیمت شمردن زمان،با پشتکار و استفاده از ظرفیت های موجود در کانون ها و انجمن های علمی،وارد کاری جهادی شوند.
مدیرفرهنگی و اجتماعی ،تجربه،همت و تلاش را سه رکن اساسی در موفقیت هرگونه فعالیتی برشمرد و افزود:قصد داریم با استفاده از تجربیات حوزه فرهنگی و دانشجویی، در زمینه رشد، توسعه و تعالی دانشجویان گام های محکم و موثری برداریم.