آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

 آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر(کلیک کنید)

 شماره  تماس ۴۴۰۱۳۰۷۲ -۰۵۱ (کارشناس شاهد و ایثارگر دانشگاه)  جهت پاسخگویی به سوالات مسئولین آموزش دانشکده ها و دانشجویان عزیز شاهد