۱۶ آذرماه روز دانشجو بر همه دانشجویان عزیز دانشگاه حکیم سبزواری گرامی باد

مدیریت فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

آیین گرامی داشت روز دانشجو

سه شنبه ۱۶ آذرماه، ساعت ۱۲

همراه با تقدیر از دانشجویان فرهنگی

https://www.skyroom.online/ch/alikaffash/students