هم‌زمان با فرا رسیدن روز درخت‌کاری و هفته منابع طبیعی، آیین گرامی داشت روز درختکاری، با حضور دانشجویان، اعضای هیات علمی، همکاران و مسئولین و خانواده دانشگاهیان در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.