آیین یادبود شهدای حادثه تحمله تروریستی حمله به مدرسه دخترانه شامگاه سه شنبه در جوار گلزار شهدای گمنام دانشگاه حکیم سبزواری با حضور مسئولین، استادان و حمعی از دانشجویان اتباع کشور افغانستان به همت دفتر نهاد مقام معظم رهبری برگزار شد.

ر