طی حکمی از سوی دکتر مولوی رئیس دانشگاه، دکتر زهرا قلیچی‌پور عضو محترم هیأت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست به مدت دوسال دیگر در سمت”رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی” ابقا شد.

متن حکم:

بسمه تعالی

سرکار خانم دکتر زهرا قلیچی‌پور

عضو محترم هیأت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست

 با سلام و احترام؛

          با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده سرکارعالی و انتخابات برگزار شده در آن دانشکده، از تاریخ  اتمام حکم قبلی  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی” به مدت دو سال دیگر ابقاء می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه، بیش از پیش موفق باشید.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری