رئیس دانشگاه در حکمی دکتر غلامرضا مقدسی، عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی محض و رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر را  به مدت دو سال در سمت خود ابقاء کرد.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر غلامرضا مقدسی

عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی محض

 با سلام       

     با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده،  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “ رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر” به مدت دو سال ابقاء می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

    انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی بر اساس سیاست های دولت محترم تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مورد انتظار است.  بدیهی است ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری