رئیس دانشگاه در حکمی جناب آقای دکتر محمدعلی پرتانیان، عضو محترم هیات علمی گروه ریاضی کاربردی را به مدت دو سال دیگر  در سمت  ” مدیریت گروه ریاضی کاربردی ” ابقاء  کرد.

 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمدعلی پرتانیان

عضو محترم هیات علمی گروه ریاضی کاربردی

با سلام

        بازگشت به نامه شماره  ۹۷/۱۳د  رئیس محترم دانشکده ی ریاضی و علوم کامپیوتر و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال دیگر از اتمام حکم قبلی در سمت  ” مدیریت گروه ریاضی کاربردی “ دانشکده مذکور ابقاء می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات نوزیع در طول هفته؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

 دکتر علی اصغر مولوی
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری