رئیس دانشگاه در حکمی دکتر امیرحسین کیذوری، عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی را به مدت یک سال دیگر در سمت “مدیر نظارت و ارزیابی” ابقاء کرد.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر امیرحسین کیذوری
عضو محترم هیات علمی گروه علوم تربیتی

با سلام

      نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده و اقدامات خوب و مؤثر جناب عالی در مدت تصدی مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه، به موجب این ابلاغ  به مدت یک سال دیگر از پایان حکم قبلی به عنوان “مدیر نظارت و ارزیابی” دانشگاه ابقاء می گردید. امید است با همکاری و همفکری و بهره گیری از نظرات کارشناسی در پیشبرد اهداف کلان دانشگاه موفق باشید.

      از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را آرزومندم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری