ابقاء مدیر پژوهشی دانشگاه

دکتر علی اصغر مولوی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در حکمی دکتر حمیدرضا اویسی، عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر را به مدت دو سال دیگر در سمت “مدیر پژوهشی” دانشگاه ابقاء نمود.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر حمیدرضا اویسی

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر

با سلام

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جناب‌عالی و به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری به شماره نامه ۱۳۳۵۱ مورخ ۹۹/۰۶/۰۴، ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر به عنوان “مدیر پژوهشی” دانشگاه ابقاء می‌گردید. امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و همکاری اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و به کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود نرم افزاری و سخت افزاری زمینه لازم را در جهت افزایش سهم تولید علم، توجه به پژوهش های کاربردی و حل مسائل منطقه ای و ملی، کیفی‌سازی امور پژوهشی، نظارت بر طرحهای پژوهشی، تاکید بر رعایت اخلاق پژوهشی، حضور موثر در رتبه بندی های جهانی و افزایش ارتباطات بین‌المللی در دانشگاه فراهم آورید. شایسته است اقدامات خود را مبتنی بر برنامه ریزی، پایش فعالیت های پژوهشی دانشگاه و براساس خرد جمعی تنظیم و اجرا نمایید.

توفیقات روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.