با حکم رئیس دانشگاه دکتر مصطفی مهدوی آرا در سمت “مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب” ابقا شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر مصطفی مهدوی آرا
مدیر محترم گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب

 

با سلام

عطف به پیشنهاد مندرج در نامه شماره ۹۶۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از تاریخ حکم قبلی به مدت یک سال دیگر به سمت “مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب دانشکده مذکور ابقاء می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای تحقق سند دانشگاه اسلامی و با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید. ضمناً آیین‌نامه مربوط به وظایف و اختیارات مدیر گروه جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست می‌باشد.

۱- افزایش تولیدات علمی و پژوهش های کاربردی و مسأله محور درآمدزا مبتنی بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- تأکید بر آموزش مهارت محور و کارآفرین و ایجاد رشته های نوین نیازمحور با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تأکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به راهنمایی، مشاوره ونظارت برسنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- برنامه ریزی در زمینه حضور تمام وقت، تکمیل ساعات موظف اعضای هیات علمی و توزیع آن در طول هفته؛

توفیق روزافزون جناب‌عالی را در پیش برد اهداف متعالی دانشگاه از درگاه خداوند متعال خواستارم.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه