ابقای رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر سیدمحمدکاظم علوی، عضو  هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی  در سمت “رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی” ابقا شد.

 

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

جنابآقای دکتر سیدمحمدکاظم علوی

عضو محترم هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی

 با سلام و احترام؛

          با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و انتخابات برگزار شده در آن دانشکده، از تاریخ  اتمام حکم قبلی  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی” به مدت دو سال دیگر ابقاء می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه، بیش از پیش موفق باشید.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری