طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر غلامحسین غلامی در سمت”رئیس دانشکده معماری و شهرسازی” ابقاء شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر غلامحسین غلامی
رئیس محترم دانشکده معماری و شهرسازی

 

سلام علیکم

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم از تاریخ  اتمام حکم قبلی به شماره نامه ۶۱۵۳۹ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت یک سال دیگر به عنوان “رئیس دانشکده معماری و شهرسازی” ابقاء می گردید.

امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و برنامه ریزی براساس برنامه راهبردی دانشگاه، استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با همکاران گرامی و دانشجویان عزیز و مسئولیت‌های خطیر محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی بیش از پیش موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه