رئیس دانشگاه در حکمی، دکتر اسکندر رستگار پویانی عضو  هیأت علمی گروه زیست شناسی را به مدت دوسال دیگر در سمت “مدیر توسعه و تحصیلات تکمیلی” دانشگاه ابقاء نمود.

متن حکم بدین شرح است:

 بسمه تعالی

جناب آقای دکتر اسکندر رستگار پویانی

عضو محترم هیأت علمی گروه زیست شناسی

 با سلام و احترام؛

    با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب‌ عالی و نظر به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی به شماره نامه ۶۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو  سال دیگر،  به عنوان “مدیر توسعه و تحصیلات تکمیلی” ابقاء می گردید. شایسته است اقدامات خود را مبتنی بر برنامه ریزی، پایش عملکرد حوزه تحصیلات تکمیلی و بر اساس خرد جمعی تنظیم و اجرا نمایید. بدیهی است افزایش سهم تولید علم دانشگاه توسط تحصیلات تکمیلی و کیفی سازی امور مربوط به آن – بویژه سوق پایان نامه ها به مسائل صنعت و جامعه و همکاریهای بین المللی- از اقدامات اساسی آن حوزه محترم مد نظر قرار گیرد.

         امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و ضمن رعایت جوانب شرعی، قوانین و مقررات مربوطه و بهره گیری از سرمایه های انسانی متخصص و ارزشمند دانشگاه، در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه