دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه، طی حکمی دکتر رضا سهیلی فرد را به مدت یک سال دیگر در سمت “مدیر مرکز رشد ابقا نمود.
متن حکم صادره بدین شرح است:Soheili-Mechanics
 

جناب آقای دکتر رضا سهیلی فرد

استادیار و عضو محترم گروه مکانیک

با سلام

         نظر به مراتب تعهد و کارآیی جناب عالی و اهمیت مرکز رشد در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان که نقش اساسی را در توسعه کشور دارند، بدین وسیله جناب عالی به عنوان مدیر مرکز رشد به مدت یک سال دیگر ابقا می گردید.

 امید است با برقراری ارتباط مؤثر با صاحبان ایده، شاهد مرکز رشدی فعال و پویا در عرصه فناوری های مورد نیاز کشور باشیم

دکتر جواد حدانیا

رئیس دانشگاه

صفحه اینستاگرام رسمی خبرگزاری دانشجو                                              عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری