ابقا مدیریت گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر رویا عسکری، عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی در سمت “مدیریت گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی ” ابقاء شد.

متن حکم بدین شرح است:

 

 

باسمه تعالی

سرکار خانم دکتر رویا عسکری

عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۲۰۵۶ مورخ ۹۹/۰۲/۱۱ رئیس محترم دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، از تاریخ حکم قبلی به مدت یک سال دیگر در سمتمدیریت گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی ” دانشکده مذکور ابقاء می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی با کیفیت گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات در طول هفته؛

توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه