طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بهمن کروجی به عنوان رئیس ستاد اجرایی هفته ی آموزش معرفی شدند.

متن حکم صادره بدین شرح است:

جناب آقای دکتر بهمن کروجی
معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی

با سلام

          نظر به مصوبه ی چهارصد و نودمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی در امور آموزشی به عنوان رئیس ستاد اجرایی هفته ی آموزش تعیین می شوید. امیداست با همفکری و همکاری سایر اعضای ستاد مذکور، در راستای اجرای مطلوب برنامه های هفته ی آموزش موفق باشید.

دکترجواد حدادنیا

رئیس داشگاه