طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه دکتر ریحانه صباغ زاده به عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه منصوب گردید.

متن حکم صادره بدین شرح است:
سرکار خانم دکتر ریحانه صباغ زاده
مسئول محترم راه اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
با سلام

      نظر به مراتب تعهد و تخصص سرکار عالی و با توجه به مصوبه یازدهم از هفتمین نشست هیات امنای ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۴ در خصوص تصویب اساسنامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و ضمن تشکر از زحمات جنابعالی در خصوص راه اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه  به مدت دو سال تعیین می گردید. امید است در سایه همکاری و تعامل با سایر همکاران در پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه موفق و مؤید باشید.

     بدون شک توسعه آزمایشگاه مرکزی، در جهت بهره وری و استفاده موثر از توانایی های سخت افزاری، تجهیزاتی و نرم افزاری دانشگاه سهم بسیار چشمگیری در ارتقاء وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه خواهد داشت.  

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه