رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر حسین شاد، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی عمران را به عنوان ” سرپرست دانشکده فنی و مهندسی” منصوب کرد.

 

متن حکم بدین شرح است:

بسمع تعالی

 

جناب آقای دکتر حسین شاد

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی عمران

 

 با سلام       

 با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده، به عنوان ” سرپرست دانشکده فنی و مهندسی” منصوب می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

         انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده محترم، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی در آن دانشکده بر اساس سیاست های محترم دولت تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مصوب سال ۱۳۹۴ انتظار اصلی اینجانب است.

        بدیهی است ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه