طی حکمی از طرف سرپرست محترم دانشگاه دکتر علی تسنیمی به عنوان سرپرست  دفتر ریاست و روابط عمومی منصوب گردید.

متن حکم انتصاب ایشان بدین شرح است
جناب آقای دکتر علی تسنیمی
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
با سلام
احتراماً نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی” دانشگاه منصوب می گردید. امید است با توکل بر خداوند بزرگ، بر پایه روحیه خدمتگزاری و خدمت رسانی در پرتو مدیریتی صمیمانه همه توان و تجربه خویش را به کار گیرید.
انتظار می رود با تعامل سازنده و مثبت با سایر مدیران نسبت به ارتقاء سطح رضایتمندی دانشگاهیان و ارباب رجوع، چابک سازی مسائل حوزه ریاست، صرفه جویی و حفظ بیت المال و تحقق اهداف و سیاستهای کلان دانشگاه تلاش نمایید.