طی حکمی از طرف سرپرست محترم دانشگاه دکتر بهرام سیاوش پور به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی منصوب گردید.

متن حکم انتصاب ایشان بدین شرح است
جناب آقای دکتر بهرام سیاوش پور
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه معماری
با سلام
احتراماً نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، شما را به عنوان “سرپرست معاونت اداری و مالی” دانشگاه منصوب می نمایم. امید است با عنایت الهی، رعایت منشور اخلاقی، عمل کردن بر اساس سیاست های دولت محترم تدبیر و امید و با صیانت از بیت المال و صرفه جویی در هزینه های جاری و غیرضروری، تقویت نظم و انضباط اداری، رعایت دقیق مقررات مالی، تقویت ظرفیت خیرین، تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه موفق و پیروز باشید.
از خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را آرزومندم.
 

دکتر علی اصغر مولوی

سرپرست دانشگاه