ابلاغ عضو ثابت گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه

طی حکمی از طرف معون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه دکتر عباس محمدیان به عنوان عضو ثابت گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه منصوب گردید.
متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای دکتر عباس محمدیان
دانشیار محترم گروه زبان و ادبیات فارسی
با سلام و احترام؛

     در راستای اجرای دستورالعمل نحوه ی بررسی تخلفات پژوهشی ابلاغی از وزارت متبوع و با عنایت به تعهد، انصاف و تخصص جناب عالی، به موجب این ابلاغ  به عنوان “عضو ثابت گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه” به مدت دو سال منصوب می گردید. به پیوست دستور العمل کمیته مربوطه تقدم می شود.  امید است در سایه عنایت پروردگار در جهت تحقق اهداف و رسالت های کمیته ی مذکور موفق باشید.

دکترعلی اصغر مولوی

معاون پژوهش و فناوری