ابلاغ عضو جدید شورای دانشگاه

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر علیرضا حمیدیان، عضو محترم هیأت علمی گروه برنامه ریزی جغرافیایی شهری و روستایی را به عنوان“عضو شورای دانشگاه”  منصوب کرد. متن حکم بدین شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر علیرضا حمیدیان

عضومحترم هیات علمی گروه برنامه ریزی جغرافیایی شهری و روستایی

با سلام

احتراماً نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و با استناد به آیین نامه مدیریت دانشگاه  و مصوبه چهارم صورتجلسۀ ۸۴۷ هیات رئیسه دانشگاه، به موجب این حکم به عنوان “عضو شورای دانشگاه” به مدت دو سال منصوب می‌شوید. امید است با حضور فعال و ارائه نکته نظرات کارشناسی در پیشبرد اهداف کلان دانشگاه این شورا را یاری فرمایید.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه