طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه دکتر حسن دلبری به عنوان عضو کمیتۀ فرهنگی و آموزشی در شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه منصوب گردید.

متن حکم صادره بدین شرح است:

جناب آقای دکتر حسن دلبری

مدیر محترم امور بین الملل و روابط عمومی

با سلام

     احتراماً، در راستای اجرای دستورالعمل شمارۀ ۶/۹۸۴۹۷ مورخ ۹۵/۵/۱۲، ابلاغ شده از معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع به موجب این ابلاغ ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “عضو کمیتۀ فرهنگی و آموزشی در شورای راهبری مدیریت سبز” به مدت دو سال منصوب می گردید.

         امید است در سایه تعامل و همفکری با سایر اعضای آن شورا و برنامه ریزی و تدوین برنامه های مدیریت مصرف بهینۀ انرژی، مواد و حفظ محیط زیست در جهت رسیدن به اهداف شورای مذکور موفق باشید.

 

دکر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه