ابلاغ مدير گروه جديد مکانيک و مسئول مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه

طي حکمي از طرف رياست محترم دانشگاه، آقاي دکتر اسماعيل لگزيان، استاديار و عضو هيات علمي گروه مکانيک به عنوان مدير گروه جديد مکانيک منصوب گرديد.

در متن حکم صادره از طرف رئيس دانشگاه آمده است:

جناب آقاي دکتر اسماعيل لگزيان
استاديار و عضو محترم هيات علمي گروه مکانيک

با سلام

     نظر به انتخاب جناب عالي در آن گروه آموزشي و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ ، ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوانمدیر گروه مکانیک ” به مدت یک سال منصوب می گردید.

     امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقاء کيفيت آموزشي گروه در سايه تعامل و همفکري با ساير اعضاء هيات علمي گروه بیش از پیش موفق باشید.

***

همچنين در حکمي ديگر آقاي اسماعيل قانعي، کارشناس گروه آموزشي مهندسي مواد و پليمر به سمت کارشناس مسئول مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه منصوب شد.

در متن حکم صادره آمده است:

 جناب آقاي اسماعيل قانعي
کارشناس محترم گروه آموزشي مهندسي مواد و پليمر

با عنایت به تجربیات ارزنده جناب عالی ضمن حفظ پست و سمت سازمانی به عنوان “کارشناس مسئول مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه” منصوب می شوید. امید است با اهتمامی که در جناب عالی سراغ دارم با سعي و تلاش در انجام امور محوله موفق باشید.