ابلاغ مدیر گروه جدید مکانیک و مسئول مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر اسماعیل لگزیان، استادیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک به عنوان مدیر گروه جدید مکانیک منصوب گردید.

در متن حکم صادره از طرف رئیس دانشگاه آمده است:

جناب آقای دکتر اسماعیل لگزیان
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه مکانیک

با سلام

     نظر به انتخاب جناب عالی در آن گروه آموزشی و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ ، ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوانمدیر گروه مکانیک ” به مدت یک سال منصوب می گردید.

     امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقاء کیفیت آموزشی گروه در سایه تعامل و همفکری با سایر اعضاء هیات علمی گروه بیش از پیش موفق باشید.

***

همچنین در حکمی دیگر آقای اسماعیل قانعی، کارشناس گروه آموزشی مهندسی مواد و پلیمر به سمت کارشناس مسئول مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه منصوب شد.

در متن حکم صادره آمده است:

 جناب آقای اسماعیل قانعی
کارشناس محترم گروه آموزشی مهندسی مواد و پلیمر

با عنایت به تجربیات ارزنده جناب عالی ضمن حفظ پست و سمت سازمانی به عنوان “کارشناس مسئول مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه” منصوب می شوید. امید است با اهتمامی که در جناب عالی سراغ دارم با سعی و تلاش در انجام امور محوله موفق باشید.