طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه دکتر بهنام مهدوی به عنوان مدیر امور بین الملل و دانشجویان خارجی دانشگاه منصوب گردید.
 
متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای دکتر بهنام مهدوی
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه شیمی
با سلام
احتراماً، نظر به مراتب تعهد وتخصص جنابعالی و با توجه به نقش پیشرو امور بین الملل و اهمیت سرپرستی دانشجویان خارجی در دانشگاه حکیم سبزواری، به موجب این ابلاغ و براساس درخواست معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، به عنوان “مدیر امور بین الملل و دانشجویان خارجی” دانشگاه به مدت دو سال منصوب می گردید.
امید است در سایه تعامل و همفکری با جامعه دانشگاهی در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید. شایسته است برنامه ریزی خود را به گونه ای تدوین و انجام دهید که در راستای تقویت دیپلماسی علم و فناوری و جذب دانشجویان خارجی گام برداشته شود. از خدواند متعال سربلندی شما را خواهانم.
 

دکترجواد حدادنیا

رئیس دانشگاه