طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه دکتر محمدرضا شهابی کاسب به عنوان مدیر گروه جدید تربیت بدنی عمومی منصوب گردید.
متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای دکتر محمدرضا شهابی کاسب
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه تربیت بدنی عمومی
با سلام

   بازگشت به نامه شماره ۸/۴۲۴۲۵ مورخ ۹۵/۱۰/۱۲ رئیس محترم دانشکده ی علوم ورزشی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، به مدت یک سال مدیریت گروه تربیت بدنی عمومی دانشکده مذکور به شما محول می گردد. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(ارائه شده به مجلس شورای اسلامی) و برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام های مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت و ضعف گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱– برنامه ریزی برای افزایش تعداد و حجم قراردادهای پژوهشی و مطالعاتی برون دانشگاهی و ترغیب اعضای هیأت علمی به مشارکت فعال در آنها؛

۲- افزایش تولیدات علمی گروه با تکیه بر توان اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛

۳- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۴- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تأکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۵- ترغیب اعضای هیأت علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۶- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیأت علمی و توزیع ساعات تدریس در تمام طول هفته.

         توفیقات روزافزون جناب عالی در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.