طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه، مدیر گروه جدید حقوق منصوب گردید.
متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای دکتر علیرضا پوراسماعیلی
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه حقوق

  با سلام

 بازگشت به نامه شماره ۲۱۳۰۰ مورخ ۹۵/۶/۱۷رئیس محترم دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، به مدت یک سال مدیریت گروه حقوق دانشکده مذکور به شما محول می گردد. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(ارائه شده به مجلس شورای اسلامی) و برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام های مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت و ضعف گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱برنامه ریزی برای افزایش تعداد و حجم قراردادهای پژوهشی و مطالعاتی برون دانشگاهی و ترغیب اعضای هیأت علمی به مشارکت فعال در آنها؛

۲- افزایش تولیدات علمی گروه با تکیه بر توان اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛

۳- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۴- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تأکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۵- ترغیب اعضای هیأت علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۶- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیأت علمی و توزیع ساعات تدریس در تمام طول هفته.

    توفیقات روزافزون جناب عالی در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه