طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه دکتر محمدرضا عادل به عنوان مدیر گروه جدید زبان و ادبیات انگلیسی منصوب گردید.

متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای دکتر محمدرضا عادل
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
با سلام

        بازگشت به نامه شماره  ۱۴۲۸۴ مورخ ۹۶/۰۴/۱۲ رئیس محترم دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی و انتخابات برگزار شده، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال “مدیریت گروه زبان و ادبیات انگلیسی” دانشکده مذکور به شما محول می گردد. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت و ضعف گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع تحصیلی؛

۶- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات نوزیع در طول هفته؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

 

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه