طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه، دکتر رضا کشاورز به عنوان مدیر گروه جدید معارف اسلامی منصوب گردید.
 
متن حکم انتصاب ایشان بدین شرح است:
جناب آقای دکتر رضا کشاورز
عضو محترم هیات علمی گروه معارف اسلامی 
با سلام

        بازگشت به نامه شماره ۴۸۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مسؤول محترم دفتر نهاد رهبری دانشگاه و نامۀ شماره ۹۶/۳/۴۹۳۸ مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ معاونت آموزشی و پژوهشی امور استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و نظر به انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال به سمت ” مدیر گروه معارف اسلامی “ منصوب می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه و برنامه ریزی در راستای  توسعه و تعمیق آگاهی و علائق اسلامی، رشد بینش سیاسی و اجتماعی، نهادینه کردن فضائل اخلاقی گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه توانمندی های گروه، به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۳- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۴- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات در طول هفته؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه