رئیس دانشگاه در حکمی دکتر امین کوشکی را به عنوان “مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی” منصوب کرد.
متن حکم بدین شرح است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر امین کوشکی
مشاور محترم رئیس و سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی

سلام علیکم

          با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم از تاریخ  حکم سرپرستی به شماره نامه ۳۳۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی” منصوب می گردید. امید است با حسن تدبیر و برقراری ارتباط اداری منسجم و موثر و نظارت بر سایر حوزه‌ها و با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف و موارد مطرح شده در ابلاغ سرپرستی و مسئولیت‌های خطیر محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی بیش از پیش موفق و مؤید باشید.

 

محمد علی زنگنه اسدی

سرپرست دانشگاه