طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه دکتر عبدالرحیم عسکری به عنوان نائب رئیس شورای راهبردی مدیریت سیز منصوب گردید.
متن حکم صادره بدین شرح است:

جناب آقای دکتر عبدالرحیم عسکری
معاون محترم اداری و مالی

با سلام

        احتراماً، در راستای اجرای دستورالعمل شمارۀ ۶/۹۸۴۹۷ مورخ ۹۵/۵/۱۲، ابلاغ شده از معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع، به موجب این ابلاغ به عنوان “نایب رئیس شورای راهبردی مدیریت سبز” منصوب می گردید.

         امید است در سایه تعامل و همفکری با سایر اعضای آن شورا و برنامه ریزی و تدوین برنامه های مدیریت مصرف بهینۀ انرژی، مواد و حفظ محیط زیست در جهت رسیدن به اهداف شورای مذکور موفق باشید.

جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه