طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سیروس سالمی به عنوان نماینده اعضای هیات علمی در ستاد اجرایی هفته ی آموزش معرفی شد.

متن حکم صادره بدین شرح است:

جناب آقای دکتر سیروس سالمی
عضو محترم هیات علمی گروه شیمی

با سلام

          نظر به مصوبه ی چهارصد و نودمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی در امور آموزشی به عنوان نماینده اعضای هیات علمی در ستاد اجرایی هفته ی آموزش تعیین می شوید. امیداست با همفکری و همکاری سایر اعضای ستاد مذکور، در راستای اجرای مطلوب برنامه های هفته ی آموزش موفق باشید.

دکترجواد حدادنیا

رئیس داشگاه