ابلاغ های جدید از طرف ریاست دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف آقای دکتر حدادنیا، آقای دکتر علیرضا حمیدیان به مدت یکسال به سمت مدیر گروهی برنامه ریزی شهری و آقای دکتر عباس گنجعلی نیز به مدت یکسال به مدیر گروهی زبان و ادبیات عرب، منصوب شدند.

انتصاب این عزیزان را تبریک گفته، توفیق و سربلندی شان را در سایه الطاف الهی آرزومندیم.

روابط عمومی دانشگاه