اجتماع بزرگ دانشگاهیان حکیم سبزواری در حمایت از “مظلومین و مجاهدت غیورانه ایرانی” با حضور مسئولین، اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه برگزار شد.